kurumsal hizmetlerimiz uluslararasi insan kaynaklari iletişim
 

02.10.2011
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

06.12.2011
EPDK tarafından Doğal Gaz Dağıtım Bağlantı ve İç Tesisat Tarifelerine esas olacak tablolar yayınlanmıştır.

05.12.2011
Daha önce hazırlanan “KDV Tevkifat Uygulaması”na ilişkin düzenlemeler ve açıklamaların yer aldığı tebliğ taslağı yeniden düzenlenmiştir.

30.11.2011
Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık şirketlerin finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda ele alınan 84 şirketin 55’i yakında borsaya geliyor.

28.11.2011
Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67. Maddesi Kapsamında türev ürünler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı gelir vergisi genel tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

11.10.2011
Seri:IV, No:54 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Açıklama SPK tarafından duyurulmuştur.

  2017 Şeffaflık Raporu
2016 Şeffaflık Raporu Revize
2016 Şeffaflık Raporu
2015 Şeffaflık Raporu
2014 Şeffaflık Raporu
2013 Şeffaflık Raporu
 
www.gib.gov.tr
Gelir Dairesi Başkanlığı
www.epdk.gov.tr
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu
www.sgk.gov.tr
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
www.spk.gov.tr
Sermaye Piyasası Kurumu
www.imkb.gov.tr
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Faydalı Bilgiler
 
 
Adres : Polaris Plaza, Ahi Evran Caddesi
      No:21 Kat:5 Maslak 34398
      İstanbul,TÜRKİYE
Telefon : 0 212 346 44 26-27
Faks : 0 212 346 44 28
Email : info@mgi.com.tr
Web : www.mgi.com.tr
 
Web Tasarım